4. 8. 2020
vztahy, rozvoj osobnosti, konzultace, psychologie

Člověk, muž a žena

To, že je někdo muž a někdo žena není primární důvod toho, že se společně nedokáží domluvit. Ten je často v tom, že nejsou dospělým mužem a dospělou ženou. Nejsou si vědomi svých projekcí, svých emocí a vášní a nedokáží je transformovat v něco užitečného. Zdá se to být patová situace. Kudy z ní ven?
8. 6. 2020
kreativita, rozvoj osobnosti, konzultace, psychologie

Obhajoba zdravého rozumu

Myslet znamená být pozorný právě teď, vidět, hledat a objevovat souvislosti, analogie a smysl toho, co vidíme. Myšlení je tvůrčí. V tom jsou mistři malé děti, dokud jim nezboříme ráj naší „chytrostí“ typu – to je to a to je to, jinak se to nedělá.
31. 5. 2020
úzkost, strach, sebevědomí, rozvoj osobnosti, konzultace, psychologie

Jediný pevný bod ve středu chaosu

Vítám Vás u dalšího kroku při hledání sebedůvěry a stability ve středu osobnosti, jediném pevném bodu, který potřebujete najít, abyste ustáli cokoliv. V naprosté většině případů máme jen přibližnou představu o tom, kým skutečně jsme. Okamžikem narození jako bychom se postavili na začátek dobrodružné mise.
12. 5. 2020
strach, sebevědomí, rozvoj osobnosti, konzultace, psychologie

Rovnováha ve vichřici – komu věřit?

Minulé i současné dny přinášejí často téma hledání něčeho, čeho je možné se spolehnout. Všechno je jinak, tak co teď platí? Najít toho, komu se dá i v takové chvíli věřit, je to nejjednodušší a nejtěžší současně. Nejjednodušší proto, že stačí podívat se do zrcadla. A nejtěžší proto, že ten, koho tam člověk uvidí, velmi pravděpodobně ještě zdaleka není dobrý známý. Ve skutečnosti je to však opravdu ten nejlepší, jakého můžete potkat :)