12. 5. 2020
strach, sebevědomí, rozvoj osobnosti, konzultace, psychologie

Rovnováha ve vichřici – komu věřit?

Minulé i současné dny přinášejí často téma hledání něčeho, čeho je možné se spolehnout. Všechno je jinak, tak co teď platí? Najít toho, komu se dá i v takové chvíli věřit, je to nejjednodušší a nejtěžší současně. Nejjednodušší proto, že stačí podívat se do zrcadla. A nejtěžší proto, že ten, koho tam člověk uvidí, velmi pravděpodobně ještě zdaleka není dobrý známý. Ve skutečnosti je to však opravdu ten nejlepší, jakého můžete potkat :)

11. 4. 2020

Ptáci v otevřených klecích

Jsme jako ptáci v kleci, u které někdo nezavřel dveře. Pošilháváme ven, protože létat je romantické a krásné. Ale– neklovl by nás některý pták okolo nás? A i na modré obloze létají dravci! A co když nás hejno neochrání! A co když nebude nikde co sezobnout? Proč nakonec vyměníme svobodu a rozlet za pohodlnou bídu a misku naplesnivělého zrní?
31. 3. 2020
psychologie, krize, arte, poradna, terapie

Strach – spolehlivý ukazatel cesty

Strach člověku nedovolí ani pomyslet na to, co by bez strachu považoval za správné, to, co cítí jako poctivé a potřebné. Nedovolí mu to udělat. V lepším případě si to člověk ještě trochu uvědomuje. Někdo může cítit hněv, ale kdyby poctivě zkoumal své pohnutky, přišel by na to, že ani to není jeho řešení. Jádro pudla najdeme ve Faustovi, jak jinak: „Té síly díl jsem já, jež, chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná.“ Co může být na strachu dobrého?
26. 3. 2020

Strach – privátní vězení

Strach, se kterým člověk dlouhodobě žije, je dobře přizpůsobený. Často je převlečený za opatrnost nebo prozíravost a člověk má pocit, že ho chrání před nebezpečím. Přesně řečeno před tím, co člověk za nebezpečí optikou strachu považuje.