2. 2. 2022
alchymie, psychologie, imaginace

Ozvěny obrazů – text pro sborník LOGOS

Autorský text ve sborníku Logos 2020 (Trigon)
24. 10. 2019

Historie srdce

Kniha "Historie srdce" propojuje chápání srdce s vývojem člověka samého a s vývojem lidského vědomí, s klíčovými momenty vývoje společnosti a poznání, v novověku vědy i techniky, které změnily vnímání srdce a tím posunuly i vnímání toho co představuje symbolicky – citů, lásky a vztahů.