Můj příběh

Původní profesí jsem molekulární biolog. Výzkumem v tomto oboru jsem se zabývala v době, kdy se u nás začínalo hovořit .
o psychosomatice. To mě přivedlo ke zkoumání způsobu jakým člověk poznává a zpracovává informace ze svého okolí, k psychologii. K tomu co skutečně znamená slovo sebevědomí, k motivacím lidského chování
a jednání, k úskalím mezilidské komunikace.
Absolvovala jsem postupně kurz grafologie a psychologie v ČGK, dvouletý terapeutický výcvik v Gestalt terapii, úvod do psychologického koučování Radvana Bahbouha a řadu seminářů a kurzů z arteterapie
a artefiletiky, akreditovaných ČAA, které v současné době aktualizuji certifikovaným kurzem u MIroslava Huptycha. Zažila jsem i nezapomenutelné semináře práce se sny u Jany Heffernanové. To vše mě postupně přivedlo k vlastní konzultační a poradenské praxi, které se věnuji s krátkou přestávkou již více než deset let.

S krátkou přestávkou proto, že jsem se dostala do situace, kdy jsem cítila naléhavou potřebu přehodnotit znalosti získané akademickým vzdělání a studiem různých psychoterapeutických škol a propojit je se svými dosavadními zkušenostmi a znalostmi. Jsem si jista, že většina lidí má svůj ozdravný a terapeutický potenciál k dispozici, jen o tom neví. To co většinou potřebujeme, je počáteční impuls, bezpečné sdílení .
a doprovázení někým, kdo věří v náš úspěch a klade nám vhodným zůsobem otázky, na které společně hledáme vlastní odpovědi. Tím si začneme uvědomovat svou jedinečnost i své hodnoty, získáváme zdravé sebevědomí a víru v sebe.

Stále studuji nové souvislosti mezi obory, zajímá mě propojování poznatků z přírodních a humanitních věd a nové možnosti lidského poznání.

Věřím, že každý člověk může být skutečně šťastný, pokud má odvahu
a vůli k sebepoznání a ke změně.