Můj příběh

Původní profesí jsem molekulární biolog. To mě paradoxně přivedlo ke zkoumání způsobu, jakým člověk poznává a zpracovává informace ze svého okolí, k souvislostem těla, duše a ducha.

Vědecké myšlení v mém pojetí mi nebrání zkoumat to, co shledávám zajímavé a empiricky ověřené. Začala jsem studovat psychosomatiku, i působení Bachových esencí. Setkala jsem se s kolegou akademikem, který je soukromě i velmi racionálním astrologem a potvrdila jsem si, že i v tomto případě platí hermetické jak nahoře tak dole. Silný impuls pak přišel v době, kdy můj vlastní příběh vyžadoval, abych si ujasnila, v co věřím a proč. Došla jsem k tomu, že víra obsahuje především víru člověka v sebe sama, ve svůj potenciál a smysl života v kontextu něčeho, co nás přesahuje a čeho jsme všichni součástí. A opět – že to, co je uvnitř, je i venku, co je nahoře, je i dole.

Snažím se uchopit věci v souvislostech. Kritické myšlení a poctivé zkoumání s nohama na zemi mi dovoluje rozlišovat to, co mi nedává smysl ani z jednoho úhlu pohledu. Propojuji s respektem oba póly, stejně jako člověk potřebuje propojit obě hemisféry, s cílem holistického přístupu k člověku a jeho cestě, k jeho aktuálnímu nastavení i k jeho potřebám.

Jsem si jista, že každý člověk má svůj sebeléčivý potenciál k dispozici, jen se s ním nedokáže spojit. To, co většinou potřebujeme, je počáteční impuls, bezpečné sdílení a doprovázení někým, kdo věří ze začátku i za nás. Věří nám, že dokážeme to, co si zatím jen přejeme. Tím si začneme uvědomovat svou jedinečnost i své hodnoty, získáváme zdravé sebevědomí, a nakonec svou vlastní víru v sebe. Věřím, že každý člověk může být skutečně šťastný, pokud má odvahu a vůli
k sebepoznání a ke změně.