Můj příběh

Původní profesí jsem molekulární biolog. Během působení v klinickém výzkumu jsem se začala věnovat celostnímu pohledu na člověka, souladu těla, duše, ducha, v kontextu mezilidských vztahů. Inspiruje mě práce Annick de Souzenelle nebo Marion Woodman. Zajímá mě přesah přírodních věd a filosofie v práci Gastona Bachelarda nebo Zdeňka Neubauera.
Vědecké myšlení mi dovoluje zkoumat i metody, jejichž princip současná věda zatím nezná, ale jejichž působení mám empiricky ověřené, například reiki nebo Bachovy esence. Oslovilo mě jungiánské pojetí archetypové astrologie.
Silný impuls pak přišel v době, kdy můj vlastní příběh vyžadoval, abych si ujasnila, v co věřím a proč. Došla jsem k tomu, že víra obsahuje především víru člověka v sebe sama, ve svůj potenciál a smysl života v kontextu něčeho, co nás přesahuje a čeho jsme všichni součástí. Že to, co je uvnitř, je i venku, co je nahoře, je i dole. A především k tomu, že když se člověk chce dívat ke hvězdám, musí si nejprve být vědom toho, jak si stojí, stát pevně nohama na zemi.

Většinou se při konzultacích setkávám s lidmi, jejichž obtíže souvisejí s některou z vývojových krizí, nebo se situacemi, které krize provázejí. Procházejí krizí hodnot, krizí smyslu, vyrovnávají se se ztrátami a jistotou nejistoty. S respektem k jejich příběhu obdivuji jejich sílu a vůli, se kterou svou situaci dokáží přijmout a transformovat a sdílím jejich radost z úspěchu, z rostoucí sebedůvěry.

Jsem si jista, že každý člověk má svůj sebeléčivý potenciál k dispozici, jen se s ním nedokáže spojit. To, co většinou příchozí potřebuje, je počáteční impuls, bezpečné sdílení
a doprovázení někým, kdo věří ze začátku i za něho. Někoho, kdo věří, že dokáže to, co si zatím jen přeje.
V tak bezpečném a podporujícím prostředí si může každý člověk začít znovu uvědomovat svou jedinečnost i své hodnoty, budovat zdravé sebevědomí, svou vlastní víru v sebe a tím mimoděk přetvářet i své okolí.

Věřím, že každý člověk může být skutečně šťastný, pokud má odvahu a vůli k sebepoznání a ke změně.


Praxe a vzdělání:
2021 Kurz krizové intervence se zaměřením na e-mailovou komunikaci,
akreditace MPSV: A2019/1292-SP/PC
2019–2021 Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii MŠMT 344/2019-1-17
2009–2012 Semináře práce se sny a s imaginacemi (J. Heffernanová)
2009 Úvod do psychologického koučování (R. Bahbouh)
2005–2007 Tříletý výcvik v Gestalt terapii pro pomáhající profese, IGT Praha
2004–2006 Kurzy setkání s artefiletikou, garant ČAA
2002–2004 Teoreticko-odborné studium Grafologie a psychologie, ČGK (obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální komunikace, úvod do psychopatologie a psychoterapie, úvod do psychologie G.C. Junga, humanistické psychologie C. Rogerse).

Od 2006 Lektorská a poradenská praxe (spolupráce např. se sítí Mateřských center, s Domem osobního rozvoje Maitrea), publikace v časopisech, redakce odborných publikací (pro vydavatelství Portál, Alpha Book, Malvern)
2003–2006 FN Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, molekulárně genetická diagnostika