Můj příběh

Původní profesí jsem molekulární biolog. Působení v klinickém výzkumu mě přivedlo k celostnímu pohledu na člověka, respektu k nezbytnosti souladu těla, duše, ducha, i v kontextu mezilidských vztahů. Inspiruje mě práce Annick de Souzenelle nebo Marion Woodman. Zajímá mě přesah přírodních věd a filosofie v práci Gastona Bachelarda nebo Zdeňka Neubauera.
Vědecké myšlení mi dovoluje používat i metody, jejichž princip současná věda zatím nezná, ale jejichž působení mám empiricky ověřené, například reiki nebo Bachovy esence. Oslovilo mě jungiánské pojetí archetypové astrologie.
Silný impuls pak přišel v době, kdy můj vlastní příběh vyžadoval, abych si ujasnila, v co věřím a proč. Došla jsem k tomu, že víra obsahuje především víru člověka v sebe sama, ve svůj potenciál a smysl života v kontextu něčeho, co nás přesahuje a čeho jsme všichni součástí. Že to, co je uvnitř, je i venku, co je nahoře, je i dole. A především k tomu, že když se člověk chce dívat ke hvězdám, musí si nejprve být vědom toho, jak si stojí, stát pevně nohama na zemi.

Jsem si jista, že každý člověk má svůj sebeléčivý potenciál k dispozici, jen se s ním nedokáže spojit. To, co většinou příchozí potřebuje, je počáteční impuls, bezpečné sdílení
a doprovázení někým, kdo věří ze začátku i za něho.
V tak bezpečném a podporujícím prostředí si může každý člověk začít znovu uvědomovat svou jedinečnost i své hodnoty, budovat zdravé sebevědomí, svou vlastní víru v sebe a tím přetvářet i své okolí.

Věřím, že každý člověk může prožít naplněný a šťastný život, pokud má odvahu a vůli a odvahu k sebepoznání.


Praxe a vzdělání:

2021–2022 Roční výcvik ve facilitaci skupin a týmů
2021 Kurz krizové intervence se zaměřením na e-mailovou komunikaci,
akreditace MPSV: A2019/1292-SP/PC
2019–2021 Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii MŠMT 344/2019-1-17
2009–2012 Semináře práce se sny a s imaginacemi (J. Heffernanová)
2009 Úvod do psychologického koučování (R. Bahbouh)
2005–2007 Tříletý výcvik v Gestalt terapii pro pomáhající profese, IGT Praha
2004–2006 Kurzy setkání s artefiletikou, garant ČAA
2002–2004 Teoreticko-odborné studium Grafologie a psychologie, ČGK (obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální komunikace, úvod do psychopatologie a psychoterapie, úvod do psychologie G.C. Junga, humanistické psychologie C. Rogerse).

Od 2006 Lektorská a poradenská praxe (spolupráce např. se sítí Mateřských center, se státní správou,, s Domem osobního rozvoje Maitrea), publikace v časopisech, redakce odborných publikací (např. pro vydavatelství Portál, Malvern)
2003–2006 FN Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, molekulárně genetická diagnostika