Program

Budeme střídat krátké pasáže teoretických úvodů k jednotlivým technikám s časem pro Vaši tvorbu, s prostorem pro dialog nad Vašimi otázkami.

S sebou:

Potřebujete jen pohodlé oblečení, papír a něco na psaní, pokud možno ne počítač.

Přihlásit se

Nebezpečné myšlení

Máte odvahu učit se vidět nově souvislosti, vidět pod povrch věcí a procesů? Máte odvahu porušit svou komfortní zónu, vyjeté koleje, a riskovat, že až sundáte bezpečné brýle zvyku, to, co objevíte, Vám změní Váš pohled na hodnoty, vztahy, na profesi?
Pak je tady přesně pro Vás připravený kurz základů designového myšlení, hravá tvůrčí práce s asociacemi a analogiemi, s obrazným myšlením a s netušenými bonusy. Design jako proces tvoří dva kroky: identifikace problému a hledání a ověřování řešení. A při hledání řešení vždy vyhrává ten, kdo používá tvůrčí způsob myšlení, a je také dostatečně pevně nohama na zemi, aby rozeznal smysluplný nápad od spekulace nebo úletu.

Ideální pro trénink otevřeného myšlení jsou různé artefiletické techniky, které nabízejí možnost vyzkoušet si vytváření sítí asociací, nacházet zdánlivě nesmyslné analogie a v nich nacházet nečekané souvislosti. Podporují porozumění symbolice zdánlivě všedních jevů. Dopřejte si ten okamžik Heuréka!, radosti a překvapení, když Vám úvahy zapadnou do sebe a máte to.
Zvu vás na workshop, určený pouze pro toho, kdo je zvědavý. Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti, speciální znalosti, nemusíte si představovat žádné zkoušení. Můžete se těšit na prostor pro tvoření, sdílení, dialog i radost z procesu i z výsledků.

CC BY-NC-ND 4.0
Foto: Pixabay