Je s vámi a pro vás

Pro chvíle, kdy potřebujete podporu, sdílení, otevřenou zpětnou vazbu nebo několik dobrých otázek. Koncept "léčby sebevědomím", který jsem pro Origen sestavila na základě mnoha let praxe zaručuje bezpečný, laskavý, a přitom účinný přístup. Jeho principem je oživit schopnost člověka hledat a nacházet víru ve smysl svého života, víru v sebe, zdravou sebedůvěru a sebejistotu.
Naprostá většina lidí zažívá ve svém životě období nespokojenosti, krizí, demotivace nebo vyčerpání. Projít takovým obdobím se zdá v tu chvíli nesmírně obtížné, avšak z dlouhodobějšího hlediska přináší pochopení
a zhodnocení každé krize naopak radost, úlevu, sebejistotu a zdravé sebevědomí.

Zhodnocuje váš čas

Všechno, co každý den, každou hodinu a minutu děláte, se začne propojovat a stávat se maximálně efektivním. Vaše sny a opatrná přání získají pevnou strukturu a změní se v jasné a praktické koncepty uskutečnitelných vizí. Budete vědět co, proč a jak chcete dělat.

Pomáhá rozvíjet vaše schopnosti

Uvidíte souvislosti z neortodoxní perspektivy, a to vám otevře bohatší možnosti při realizaci vašich záměrů. Získáte schopnost rozlišovat bez zbytečného hodnocení. Budete si jisti tím, co jsou iluze a co reálná možnost pozitivní změny. Namísto tendence začínat stále nové a nové projekty a strachu ze selhání budete stavět na vědomé přítomnosti, soustředění a plně rozvinuté kreativitě.

Je prostorem pro dialog

Origen je tady však i pro chvíle, kdy chcete při setkání s dalšími lidmi získat nové znalosti, zkušenosti a zážitky. Člověk roste v dialogu, sdílením a výměnou, sebereflexí. Proto jsem připravila i řadu workshopů na různá témata, která mají jedno společné – slouží právě jako místo setkání různých lidí, jejich zkušeností a příběhů, znalostí a názorů, kterými se navzájem obohacují.

Proč je Origen Origen

Origen je pro mne především počátek, střed, místo, ze kterého jsme vyšli a kam se opět vracíme. Ori v genetice je replikační počátek, místo, ze kterého se začíná přepisovat DNA. Čím jsme blíže svému středu, kde je
i zdroj naší energie, tím jsme stabilnější a zdravější. A konečně čím jsme blíže svému středu, tím snáze nacházíme smysl svého života, víru
v sebe a své schopnosti.

Co Origen nenabízí?

Návod. Nikdy vám nebudu říkat, co máte dělat. Budu Vás provázet, podporovat a dávat Vám otázky, ale nechci a ani nemohu hledat Vaše odpovědi, nechci a ani nemohu nic udělat za vás.
Mým cílem je, abyste si vy sami byli jisti tím, co děláte a dokázali jste se radovat se z výsledků.