Sedm klíčů

Když vytvoříme mapu své cesty životem, zjistíme, že má své zákonitosti. Jejich působení právě v naší mapě vytváří jedinečný příběh naší jedinečné osobnosti. Určitým způsobem však můžeme jejich stopy vidět v každém příběhu každé cesty.

Můžeme se s nimi seznámit v obrazech sedmi archetypů, sedmi principů, které na člověka vědomě nebo nevědomě působí během celého života, v dětství,
v prepubertálním období, v pubertě, dospívání, v období zrání, společenské expanze,
na vrcholu kariéry i v období moudrosti stáří. Jednodenní prožitkový workshop bude jako příběh setkání s obrazy a prožitky působení těchto archetypů.


Abychom si je uměli představit, přiblížíme se je pomocí charakterů bohů řeckého pantheonu, které si vypůjčili i astronomové pro planety Sluneční soustavy. Každý z těchto principů oslovuje v určité fázi života naši duši a jeho působení se projevuje v našem myšlení, prožívání i na tělesné úrovni. Propojují to, co je tělesné a duševní, působí
v minerální říši, v říši rostlin, zvířat i v člověku. Jejich signatury vidíme i v architektuře, hudbě nebo v duševních chorobách.

Když je pozveme, aby nás provázeli naším příběhem, pomohou nám pochopit jeho obtížná a komplikovaná místa. Pomohou nám pochopit, jak a proč se nenaplněné potřeby a úkoly jednoho období mohou proměnit v břemeno, které nás na další cestě zpomaluje a ohýbá, nebo zavede na scestí. Teprve díky uvědomění a pochopení souvislostí můžeme tu zátěž odložit a jít svobodně a s radostí dál.

V každé části životní cesty můžeme tak získat jeden klíč k pochopení toho, co právě prožíváme. A teprve všech sedm klíčů odemyká bránu k naplněnému životu, k radosti
a k celistvosti. Zvu Vás na tu cestu, na workshop s inspirací pohybem, barvami, hudbou
i diskusí.

Foto: Torri Lang, Pixabay