Pokud není právě vypsaný otevřený termín workshopu, který Vás zajímá, uspořádejte jej u Vás.
Ozvěte se mi, ráda jej pro Vás připravím na míru..


Nový pohled na staré jistoty – imaginace jako metoda poznání

Způsob vidění a myšlení, který se učíme už od školky, je jako slepé zrcadlo. Když začneme rozvíjet vnímání světa více než pěti smysly, najdeme znovu bohatství obrazného myšlení, intuici, imaginaci i porozumění beze slov. Analogie a imaginace nám přinesou jiný pohled na staré „jistoty“ a budou se postupně skládat v ucelený, daleko zajímavější obraz světa. Přečíst víc

Základy designového myšlení

Máte odvahu vidět nové souvislosti, vidět pod povrch věcí, porozumět tomu co se děje? Máte odvahu porušit svou komfortní zónu a riskovat, že až sundáte brýle projekcí, objevíte souvislosti, které vám ukážou to, co se děje, hodnoty, vztahy, představy o profesi z jiného úhlu pohledu?
Přesně pro Vás je na míru připravený kurz základů designového myšlení, hravá tvůrčí práce s asociacemi a analogiemi, myšlení v obrazech.
Přečíst víc

Pohodlná bída

Kurz dialogu s ďáblovým advokátem. Každý máme svůj známý stav, schéma, předem položené koleje, a také spoustu zdánlivě logických a nezpochybnitelných argumentů pro to, proč by bylo nezodpovědné nebo nemožné na tom stavu něco změnit. Proč objektivně a prokazatelně nikdy nemůžeme mít lepší práci, ohleduplnějšího partnera, hezčí postavu, víc peněz, proč není rozumné se přestěhovat – doplňte podle vlastní potřeby.

Přečíst víc

Umění dialogu

Umíme spolu ještě mluvit? Lidsky, se zájmem o druhého a přitom
s vědomím vlastních hranic, s plným vědomím rizika projekcí,
s kontrolou vlastních emocí? Bez hodnocení a porovnávání? Bez příběhů
o těch, kteří nejsou přítomní? Co je vlastně příčinou všech těch nedorozumění a pocitů nepochopení? Pocitu, že se s tím druhým nedá domluvit? Pokud chcete zkusit, co všechno dialog může být a co naopak nikdy být nemůže, je to večerní workshop přesně pro Vás.

Přečíst víc

Symbolika lidského těla

Jednodenní workshop věnovaný psychosomatice.

V celostním pojetí člověka nelze oddělit jeho tělesné a duševní prožívání ani jeho vztahové rámce, vztah k sobě, rodinu, zaměstnání. Naše tělo a pocity vysílají jasné signály o tom, co nám chybí, o místě, ve kterém je porušená vnitřní rovnováha. My je jen někdy nejsme ochotni nebo schopni vnímat a pak se jejich závažnost stupňuje, aby nás donutila vzít ji na vědomí.

Přečíst víc