Sedm klíčů

Když vytvoříme mapu své cesty životem, zjistíme, že má své zákonitosti. Jejich působení právě v naší mapě vytváří jedinečný příběh naší jedinečné osobnosti. Určitým způsobem však můžeme jejich stopy vidět v každém příběhu každé cesty. Můžeme se s nimi seznámit v obrazech sedmi archetypů, sedmi principů, které na člověka vědomě nebo nevědomě působí během celého života, v dětství, v prepubertálním období, v pubertě, v období zrání, společenské expanze, na vrcholu kariéry i v období moudrosti stáří. Jednodenní prožitkový workshop Vám přinese nový pohled, nové myšlení a nové možnosti pro Vaši cestu.

Přečíst víc

Umění dialogu

Umíme spolu ještě mluvit? Lidsky, se zájmem o druhého a přitom
s vědomím vlastních hranic, s plným vědomím rizika projekcí,
s kontrolou vlastních emocí? Bez hodnocení a porovnávání? Bez příběhů
o těch, kteří nejsou přítomní? Co je vlastně příčinou všech těch nedorozumění a pocitů nepochopení? Pocitu, že se s tím druhým nedá domluvit? Pokud chcete zkusit, co všechno dialog může být a co naopak nikdy být nemůže, je to večerní workshop přesně pro Vás.

Přečíst víc

Pohodlná bída

Kurz dialogu s ďáblovým advokátem. Každý máme svůj známý stav, schéma, předem položené koleje, a také spoustu zdánlivě logických a nezpochybnitelných argumentů pro to, proč by bylo nezodpovědné nebo nemožné na tom stavu něco změnit. Proč objektivně a prokazatelně nikdy nemůžeme mít lepší práci, ohleduplnějšího partnera, hezčí postavu, víc peněz, proč není rozumné se odstěhovat od tchyně – doplňte podle vlastní potřeby.

Přečíst víc

Sen – hlas vnitřního průvodce

Otevřená online skupina, kam může přijít každý, kdo se chce věnovat smyslu svých snových obrazů. Sny mohou obsahovat velmi cennou nápovědu k řešení našich každodenních problémů, složitých situací, opakovaných chyb a mohou i varovat před nemocemi. Jsou cenné tím, že se ve snu dostane ke slovu ta naše část, kterou v bdělém stavu přehluší intelekt a spekulace. Ta část, která je napojená na kolektivní nevědomí, na univerzální moudrost lidstva.

Jak s poselstvím snů zacházet plně vědomě, abychom nesklouzli do nesmyslných fabulací a pověr?

Přečíst víc

Vybarvěte se!

Chcete se odreagovat, tvořit jen tím, že si budete hrát a při tom zažít bohatou sebereflexi? Našli jste to pravé místo. Budeme si hrát s barvami, prožívat barvy i tančit s barvami. Barvy mohou ovlivnit naši náladu, pocity i stav našeho imunitního systému, mohou stimulovat, zklidňovat i léčit. Emoce, které v nás barvy vzbuzují v danou chvíli, nesou zajímavou a bohatou informací o našem momentálním stavu i potřebách. Získáte tak i spoustu informací o světě okolo nás a především o sobě a o svém vztahu ke světu.

Přečíst víc