.

Umění dialogu

Proč je dialog umění? Protože vytváří prostor jak pro individualitu, tak pro to, co je společné a co individualitu přesahuje. Příjemný a tvůrčí dialog je jako tanec, kdy oba partneři vědí, kdy ustoupit a kdy udělat krok dopředu, aby společně vytvořili něco krásného v pohybu. Máte raději valčík nebo tango?

Vyvinuli jsme svou individualitu až téměř k naprosté dokonalosti, jsme soustředěni na sebe a ztrácíme spojení. Jediná možnost je skrze sebe znovu najít cestu k lidem okolo nás. Věta "včera jsem s ním komunikoval/a" může dnes znamenat cokoliv, od "včera mi lajkoval post" až po "z baru jsme jeli ke mně domů".

Umíme spolu ale skutečně mluvit? Lidsky, se zájmem o druhého, a přitom s vědomím vlastních hranic, s plným vědomím rizika projekcí, s kontrolou vlastních emocí? Bez hodnocení a bez porovnávání? Bez příběhů o těch, kteří nejsou přítomní? Umíme spolu mluvit tak, aby to mělo smysl? Umíme spolu mluvit tak, aby rozhovor přinášel radost?

Pokud chcete zkusit, co všechno dialog může být a co naopak nikdy být nemůže, je toto workshop přesně pro Vás. Jeho forma je daná, avšak obsah vytváříme vždy společně, podle momentálních potřeb a témat, která se objeví.

Foto: Pixabay