vztahy, rozvoj osobnosti, konzultace, psychologie
Audit ve vztazích
12. 10. 2020
psychologie, duše, strach, smrt
Technologie nesmrtelnosti a jablko
23. 10. 2020
Zobrazit vše

Železná vůle a hemoglobin

designové myšlení, asociace, analogie, psychologie

Znáte jednoduchou asociativní metodu, paprskovou kresbu bublin podobnou slunci? Prakticky se dělá tak, že do středu papíru nakreslíte bublinu a do ní napíšete pojem, ke kterému chcete vytvářet asociace.

A každý nápad, cokoliv, co vám přijde, napíšete do další bubliny nakreslené někde okolo středu, kterou s tou středovou propojíte linkou. Linky by se neměly křížit a na konci dostanete obrázek podobný dětské kresbě slunce nebo květině.

Vypadá to jako hra, k čemu může být?

Vyzkoušejte si sami a pro představu se s Vámi podělím o zážitek z jednoho z workshopů. Jedné nic netušící skupině jsem předložila jako zadání k této asociativní metodě slovo železo. Někdo se držel přímých souvislostí, uváděl nástroje, někdo si vzpomněl na elektromotor a někomu byla blízká biologie a vzpomněl si na hemoglobin.

Když jsme napsali všechny výsledky na společnou tabuli, všichni byli překvapeni množstvím rozdílných asociací, od nástrojů přes toxickou rez až po anemii. Zkoušeli jsme pak všechny asociace propojit do skupin, které nějak souvisely. Příběh, který zvolna vyvstával před očima, nás všechny nadchl.

Železo se ukázalo jako materiál na nástroje, kterými člověk mění svět. Orá zem, staví konstrukce, vrtné věže, letadla, tanky. Podle toho, jak železo člověk používá, slouží k práci nebo k ničení. Člověk je tím, kdo určuje, k čemu železo slouží, svým rozhodnutím a svou vůli jej uskutečnit. A s vlastní zodpovědností za to rozhodnutí. Ale ukázalo se, že železo obrazně má vztah i k vůli. Jak?

Už jsme zmínili, že i lidské tělo potřebuje železo. V podobě červeného krevního barviva hemoglobinu v červených krvinkách (erytrocytech) váže kyslík a z plic jej roznáší do celého těla. Ten, kdo má nedostatek červených krvinek se cítí slabý, nemá dost kyslíku pro všechny biochemické reakce, redukčně-oxidační děje podobné hoření, které nám umožňují myslet a pracovat, zahořet pro něco, dělat něco se zápalem pro věc, ale také nás obrazně řečeno spalují.

Znovu připomínám – dovolte si obrazné myšlení: železo je tedy ukryté i v hovorových obratech „nadchnou se pro něco“, „zápal pro věc“, železo je třeba pro přenos kyslíku ze vzduchu, nádech. Z latinského in-spirare vzniklo slovo inspirace. Někoho může napadnout i spojení dech – duch.

Tedy železo a kyslík ve vodném prostředí krve na fyzické rovině umožňují člověku projevit svou vůli k nějakému činu ve vnějším světě. Na co bychom přišli, kdybychom dále zkoumali jaké obrazy přinesou slova kyslík a voda?

Odjinud se ke středu asociačního testu blížila skupina pojmů, která obsahovala slovo elektromotor. Ta rozšířila obrazy vztahující se k železu o měď (materiály, ze kterých jsou často cívky elektromotoru) a napětí a pohybu mezi nimi, železu jako kovu spíše mužskému a mědi jako prvku spojenému s ženstvím. I zde další obrazy také přinesly řadu zajímavých analogií, třeba napětí mezi oběma póly vyvolávající pohyb, umístění velkých ložisek obou kovů na opačných místech zeměkoule.

To vše jsou docela štěpná a zajímavá témata, která otevírají řadu dalších možností, obrazů a otázek.

Není však třeba obrazy a asociace vysvětlovat za každou cenu, intelektuálsky spekulovat nebo spřádat „esoterní“ teorie. Abychom se vyhnuli nebezpečí vytváření nesmyslů a bludů, je třeba nechat obrazy jen působit a uložit si je do paměti k předešlým záznamům. Pokud najdou souvislost, do které samy zapadnou, samy vám vyvstanou před očima a nastane „aha!“.

Pokud si chcete zkoušet vlastní asociační test, zvolte si jakékoliv slovo, které uvidíte, když nahodile otevřete knihu, nebo slovo, které první zaslechnete ráno, když vyjdete z domu. Nebo zkuste hledat asociace k „obyčejným“ slovům jako je třeba strom nebo voda.

Můžete se mi také ozvat a mohu pro Vás připravit workshop s tréninkem asociativního myšlení, myšlení v analogiích. Jeho součástí bude nejen trénink představivosti, imaginativního myšlení, ale také způsob, jak rozlišit to, co má smysl a to, co je jen falešná stopa, kterou dokáže podsouvat intelekt a ego. V konečném výsledku totiž takové spekulace vedou k nesmyslům, a ne k radosti z objevování a tvůrčího myšlení, porozumění řeči symbolů a tomu, co se skutečně děje v nás a okolo nás.

Jeden z příkladů takové bludné spekulace je to, že pomocí technologií může být člověk nesmrtelný. Proč? O tom bude příští blog, který zveřejním během několika dní.

Můžete se mi také ozvat a mohu pro Vás na brzké lepší časy, které pevně věřím tvoříme, připravit workshop s tréninkem asociativního myšlení i myšlení v analogiích.

Foto: Stocksnap, Pixabay, text je publikován pod licencí CC BY-NC-ND 4.0